دانستنیها و آمار فوتبال
  
 
 
آرشیو
 
چهارشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1383
کتاب آمار لیگ(قسمت دوم)

اختصاصی دانستنیها و آمار فوتبال                          Exclusive navidamar
به علت اختصاصی بودن مطالب هر گونه برداشت مطالب این وبلاگ فقط با ذکر ماخذ مجاز است.


 بررسی عملکرد دروازه بانان لیگ برتر:
در سومین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، 14 تیم لیگ با استفاده از 34 دروازه بان در چارچوب دروازه خود  گل پذیرفته اند. از آنجا که مقایسه عملکرد دروازه بانان با هم کار صحیحی نمی باشد، لذا عملکرد ایشان را به صورت تیم به تیم بررسی می کنیم:

1. پاس تهران
1. حسن رودباریان:
تعداد بازی: 22 بازی
مدت زمان بازی: 1952 دقیقه
تعداد گل خورده: 22 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 88/73 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/01 گل
2. نیما نکیسا:
تعداد بازی: 5 بازی
مدت زمان بازی: 388 دقیقه
تعداد گل خورده: 7 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 55/43 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/62 گل

2) استقلال تهران
1. وحید طالب لو:
تعداد بازی: 12 بازی
مدت زمان بازی: 1080 دقیقه
تعداد گل خورده: 9 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 120 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/75 گل
2. پرویز برومند:
تعداد بازی: 10 بازی
مدت زمان بازی: 900 دقیقه
تعداد گل خورده: 15 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 60 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/5 گل
3. مسعود قاسمی :
تعداد بازی: 4 بازی
مدت زمان بازی: 360 دقیقه
تعداد گل خورده: 7 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 51/43 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/75 گل

3)فولاد خوزستان
1. ابراهیم میرزاپور:
تعداد بازی: 21 بازی
مدت زمان بازی: 1855 دقیقه
تعداد گل خورده: 17 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 109/12 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/82 گل
2. حسن هوری:
تعداد بازی: 5 بازی
مدت زمان بازی: 450 دقیقه
تعداد گل خورده: 4 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 112/5 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/8 گل
3. فرشاد بختیاری زاده:
تعداد بازی: 1 بازی
مدت زمان بازی: 35 دقیقه
تعداد گل خورده: 1 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 35 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 2/57 گل

4)ذوب آهن اصفهان
1. آرمناک پطروسیان:
تعداد بازی: 25 بازی
مدت زمان بازی: 2187 دقیقه
تعداد گل خورده: 22 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 99/41 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/91 گل
2. رسول زمانی :
تعداد بازی: 2 بازی
مدت زمان بازی: 153 دقیقه
تعداد گل خورده: 3 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 51 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/76 گل

5)پرسپولیس تهران
1. ساشا ایلیچ:
تعداد بازی: 24 بازی
مدت زمان بازی: 2160 دقیقه
تعداد گل خورده: 27 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 80 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/125 گل
2. محمد محمدی:
تعداد بازی: 2 بازی
مدت زمان بازی: 180 دقیقه
تعداد گل خورده: 1 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 180 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/5 گل

6) فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
1. کمیل سوسکو:
تعداد بازی: 17 بازی
مدت زمان بازی: 1530 دقیقه
تعداد گل خورده: 20 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 76/5 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/18 گل
2. ارشاد یوسفی:
تعداد بازی: 6 بازی
مدت زمان بازی: 540 دقیقه
تعداد گل خورده: 10 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 54 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/67 گل
3. عباس قاسمی:
تعداد بازی: 3 بازی
مدت زمان بازی: 270 دقیقه
تعداد گل خورده: 6 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 45 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 2 گل

7) پیکان تهران
1. مهدی واعظی:
تعداد بازی: 21 بازی
مدت زمان بازی: 1890 دقیقه
تعداد گل خورده: 19 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 99/47 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/9 گل
2. کورش مرادی:
تعداد بازی: 5 بازی
مدت زمان بازی: 450 دقیقه
تعداد گل خورده: 7 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 64/29 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/4 گل

8) استقلال خوزستان
1. نادر غبیشاوی:
تعداد بازی: 13 بازی
مدت زمان بازی: 1170 دقیقه
تعداد گل خورده: 27 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 43/33 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 2/08 گل
2. خالد شیطاوی:
تعداد بازی: 9 بازی
مدت زمان بازی: 810 دقیقه
تعداد گل خورده: 13 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 62/31 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/44 گل
3. رسول فلحی:
تعداد بازی: 4 بازی
مدت زمان بازی: 360 دقیقه
تعداد گل خورده: 3 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 120 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/75 گل

9) پگاه گیلان
1. علی نظر محمدی:
تعداد بازی: 13 بازی
مدت زمان بازی: 1101 دقیقه
تعداد گل خورده: 19 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 57/95 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/55 گل
2. حمید رضا بابایی:
تعداد بازی: 8 بازی
مدت زمان بازی: 699 دقیقه
تعداد گل خورده: 14 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 49/93 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/8 گل
3. دیان ماکسیچ:
تعداد بازی: 6 بازی
مدت زمان بازی: 540 دقیقه
تعداد گل خورده: 9 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 60 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/5 گل


10) ابومسلم خراسان
1. مهدی ثلبتی:
تعداد بازی: 20 بازی
مدت زمان بازی: 1800 دقیقه
تعداد گل خورده: 16 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 112/5 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/8 گل
2. احمد خرمالی:
تعداد بازی: 5 بازی
مدت زمان بازی: 450 دقیقه
تعداد گل خورده: 10 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 45 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 2 گل

11) فجر شهید سپاسی شیراز
1. سید مهدی رحمتی:
تعداد بازی: 14 بازی
مدت زمان بازی: 1230 دقیقه
تعداد گل خورده: 24 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 51/25 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/76 گل
2. حسین آشنا:
تعداد بازی: 13 بازی
مدت زمان بازی: 1110 دقیقه
تعداد گل خورده: 11 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 100/90 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/89 گل

12) برق شیراز
1. مائیس عزیزیان:
تعداد بازی: 15 بازی
مدت زمان بازی: 1265 دقیقه
تعداد گل خورده: 16 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 79/06 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/14 گل
2. عباس قاسمی:
تعداد بازی: 12 بازی
مدت زمان بازی: 1075 دقیقه
تعداد گل خورده: 31 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 34/68 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 2/6 گل

13) سایپا تهران
1. اشکان نامداری:
تعداد بازی: 19 بازی
مدت زمان بازی: 1710 دقیقه
تعداد گل خورده: 26 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 65/77 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/37 گل
2. میثاق معمار زاده:
تعداد بازی: 4 بازی
مدت زمان بازی: 360 دقیقه
تعداد گل خورده: 5 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 72دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/25 گل
3. داریوش شمس:
تعداد بازی: 3 بازی
مدت زمان بازی: 270 دقیقه
تعداد گل خورده: 5 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 54 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/66 گل

14) شموشک نوشهر
1. رحمان احمدی:
تعداد بازی: 22 بازی
مدت زمان بازی: 1980 دقیقه
تعداد گل خورده: 30 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 66 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/36 گل
2. صلاح الدین اونق:
تعداد بازی: 3 بازی
مدت زمان بازی: 270 دقیقه
تعداد گل خورده: 0 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر - دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی:  -گل


ژوکرها( ذخیره طلایی):

زوکر یا ذخیره طلایی اصطلاحا به بازیکنی گفته می شود که پس از اینکهبه عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد. در دقایق باقیمانده زننده گلی برای تیم خود باشد. در لیگ ایران بازیکنیانی که همیشه به عنوانجانشین وارد زمین شوند و زننده گلی به سود تیم خود باشند نسبت به لیگهای اروپایی  کمتر وجود داشته است. به همین دلیل کمتر به چشم آمده و به آن پرداخته می شود.در لیگ برتر سوم لفته حمیدی و لئون استپانیان هر کدام سه بار  پس از ورود به زمین گلزنی کردند و به عنوان ژوکر ظاهر شدند. همچنین بهمن طهماسبی در بازی رفت تیم یکان برابر پاس پس از ورود به زمین زننده هر سه گل تیم خود بود تا به عنوان یک ذخیره طلایی هت تریک کرده باشد.
پس از این سه نفر. جواد کاظمیان و محمد علی امیری با زدن دو گل در جای دوم قرار می گیرند و 31 بازیکن دیگر به طور مشترک سوم!


 
شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1383
کتاب آمار لیگ(قسمت اول)

اختصاصی دانستنیها و آمار فوتبال          EXCLUSIVE NAVID AMAR
کتاب آمار لیگ عنوان زحمات یکساله اینجانب در لیگ سوم ایرانه. چون خیلی زیاده بنابراین تو دو قسمت می نویسمش ولی اگه خیلی عجله دارید برای خوندن کاملش! می تونید اینجا بخونیدش! 
 
ترین های لیگ سوم:

بیشترین برد : پاس (15)
بیشترین برد خانگی : فولاد (10)
بیشترین برد خارج از خانه : پاس, استقلال (6)
کمترین برد : سایپا(3)
کمترین برد خانگی : سایپا(1)
کمترین برد خارج از خانه : برق شیراز( بدون برد)

بیشترین تساوی : ابومسلم و فجرسپاسی(11)
بیشترین تساوی خانگی : فجرساسی(8)
بیشترین تساوی خارج از خانه : برق و ابومسلم(7)
کمترین تساوی: پگاه و سپاهان(6)
کمترین تساوی خانگی : برق و سپاهان(2)
کمترین تساوی خارج از خانه : شموشک. پگاه و ذوب آهن(2)

بیشترین باخت : شموشک(14)
بیشترین باخت خانگی : سایپا و برق(6)
بیشترین باخت خارج از خانه : پگاه و شموشک(10)
کمترین باخت:  استقلال و پاس (3)
کمترین باخت خانگی : فولاد و پاس (بدون شکست)
کمترین باخت خارج از خانه : استقلال (2)

بیشترین گل زده: پاس (48)
بیشترین گل زده خانگی : پرسپولیس (31)
بیشترین گل زده خارج از خانه : پاس(23)
کمترین گل زده: شموشک(19)
کمترین گل زده خانگی : سایپا(10)
کمترین گل زده خارج از خانه : پیکان(7)

بیشترین گل خورده : برق(47)
بیشترین گل خورده خانگی : سایپا(19)
بیشترین گل خورده خارج از خانه : پگاه(33)
کمترین گل خورده: فولاد(22)
کمترین گل خورده خانگی : فولاد(5)
کمترین گل خورده خارج از خانه : استقلال(12)

بیشترین امتیاز : پاس(53)
بیشترین امتیاز خانگی : فولاد(33)
بیشترین امتیاز خارج از خانه : استقلال(23)
کمترین امتیاز: شموشک(20)
کمترین امتیاز خانگی : سایپا(9)
کمترین امتیاز خارج از خانه : شموشک و پگاه(5)


بررسی آماری نتایج لیگ:

سومین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران پس از 26 هفته و با انجام 182 بازی به پایان رسید.در طی این دیدارها 459 گل از خط دروازه ها گذشته است که متوسط 2.52 گل در هر بازی را نشان می دهد. پر گل ترین هفته لیگ هفته اول این رقابت ها با 31 بود و هفته نوزدهم نیز با ثبت تنها 7 گل کم گل ترین هفته مسابقات بود. پر گل ترین بازی نیز به دیدار هفته اول دو تیم پرسپولیس و پگاه گیلان بر می گردد که طی آن پرسپولیس موفق شد با نتیجه 8-2 حریف خود را مغلوب کند. و علی دایی با زدن 4 گل در این دیدار عنوان زننده بیشترین گل در یک بازی را در لیگ سوم به نام خود ثبت کرد.

ابتدا نگاهی داریم به زنندگان گل های ضریب 50:
گل 50 لیگ: هفته سوم- مهدی رجب زاده از ذوب آهن در دقیقه 50 بازی با سپاهان
گل 100 لیگ: هفته پنجم - امیر حسین یوسفی از سایپا در دقیقه 49 بازی با پاس
گل 150 لیگ: هفته هفتم - ادموند بزیک از سپاهان در دقیقه 97 بازی با فجر سپاسی
گل 200 لیگ: هفته دهم - امیر وزیری از ذوب آهن در دقیقه 26 بازی با پگاه
گل 250 لیگ: هفته سیزدهم - رضا عنایتی از استقلال در دقیقه 25 بازی با پگاه
گل 300 لیگ: هفته هفدهم - حمید عزیززاده از ذوب آهن در دقیقه 83 بازی با استقلال اهواز
گل 350 لیگ: هفته بیت و یکم - مهرزاد معدنچی از فجر سپاسی در دقیقه 48 بازی با استقلال اهواز
گل 400 لیگ: هفته بیست و چهارم - مهرزاد معدنچی از فجر سپاسی در دقیقه 68 بازی با برق شیراز
گل 450 لیگ: هفته بیست و ششم - آرش برهانی از پاس در دقیقه 86 بازی با استقلال اهواز

اما بررسی ها نشان می دهد که در میان نتایج ثبت شده در بازی های این فصل نتیجه 2-1 با 20.88 درصد کل بازیها و با فراوانی 38 بازی بیشتر از سایر نتایج به ثبت رسیده است. ÷ساز این نتیجه برتری 1 گله با برتری 1 بازی نسبت به تساوی بدون گل و تساوی 1-1 با 26 ثبت نتیجه دومین نتیجه کسب شده در لیگ بود. پس از آنها نتایج 2-0 و 3-0 نیز به ترتیب 16 و 12 بار نتیجه پایانی مسابقات بوده و 3-1 و 3-2 نیز هرکدام با 9 بازی حدود 5 در صد کل نتایج را شامل می شوند.
پس از تساوی 2-2 که 8 بار در این فصل رقم خورد تساوی پر گل 3-3 و پیرزوی 4-3 هرکام سه بار و 4-2 نیز دو بار نتیجه پایانی مسابقات بوده است.
همچنین 4-0. 4-3. 5-0. 5-1. 5-2 و 8-2 هر کدام یک برا شکست سنگینی برای یک تیم بوده است که در این میان سه بار پرسپولیس در این نتایج قاطع پیروز میدان بوده است.

قسمت دوم شامل عملکرد دروازه بانان و ژوکرها در برنامه بعدی!........


 
چهارشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1383
پرسپولیس در لیگ سوم:


اختصاصی دانستنیها و آمار فوتبال                               Exclusive navidamar
به علت اختصاصی بودن مطالب هر گونه برداشت مطالب این وبلاگ فقط با ذکر ماخذ مجاز است.

امسال پرسپولیس با کسب نتایج ضعیف و دور از انتظار ، رکوردهای 4 دهه افتخار باشگاه را به زیر سوال برد. پرسپولیس امسال:
- به بدترین مقام تاریخ باشگاه دست یافت و برای اولین بار پنجم شد.
- بیشترین شکست را در طول یک فصل در کارنامه خود ثبت کرد و برای اولین بار در طول یک فصل 7 بار مغلوب حریفان شد.
- پس از یک دهه آقای گل لیگ را در ترکیب خود دید. علی دایی با 15( و به روایتی 16) گل آقای گل لیگ شد.
- برای اولین بار در تاریخ دو باشگاه، مغلوب فولاد خوزستان شد.
- پس از یک دهه در مقابل سایپا شکست خورد و آن هم در حالی که سایپا به مسابقات پلی آف سقوط کرده بود!
و همه اینها در حالی است که پرسپولیس:
- با 8 قهرمانی و 7 نایب قهرمانی ، پر افتخار ترین تیم لیگ است.
- تنها تیمی است که در تمام 21 دوره لیگ حضور داشته است.
- تنها تیمی است که بدون شکست قهرمان لیگ(سال 52) شده است.
- دارای رکورد 14 پیروزی متوالی در لیگ (سال 77) است.
- دارای میانگین بیشترین گل زده، کمترین گل خورده، بیشترین پیروزی، کمترین شکست و بیشترین امتیاز در جدول 21 دوره لیگ است.
- اولین باشگاه ایرانی است که بازیکن خارجی به خدمت گرفت.(آلن ویتل)
- اولین باشگاه ایرانی است که اعلام حرفه ای بودن کرد و دارای اولین زمین اختصاصی در ایران بود.
- و مهم تر از همه: طبق اعلام رسمی AFC پرطرفدار ترین تیم قاره آسیاست.
و...

در این نوشته قصد داریم اطلاعاتی را در مورد بازیکنان این تیم در لیگ سوم بررسی کنیم:

هر پرسپولیسی چند دقیقه بازی کرده است؟

24 بازیکن در این فصل برای پرسپولیس به میدان رفتند که در این میان ساشا ایلیچ با 24 بازی بیشترین تداوم را در میدان در میان بازیکنان پرسپولیس داشته است.

ساشا ایلیچ:2160دقیقه
علی دایی :2033 دقیقه
افشین پیروانی: 1800 دقیقه
جواد کاظمیان:1669 دقیقه
حامد کاویانپور:1613 دقیقه
یحیی گل محمدی :1581 دقیقه
یونس باهنر: 1535 دقیقه    
سهراب انتظاری:  1495 دقیقه
کریم باقری: 1421 دقیقه
عارف محمدوند: 1361 دقیقه
عیسی ترائوره: 1144 دقیقه
مجتبی شیری: 1093 دقیقه
رضا جباری : 1066 دقیقه
مهرداد میناوند: 846 دقیقه
پژمان جمشیدی: 843 دقیقه
حسن خان محمدی: 792 دقیقه
علی سلمانی: 786 دقیقه
محمد برزگر: 705 دقیقه
علی رضا امامی فر: 673 دقیقه
حمید استیلی:  618 دقیقه
محمد محمدی: 180 دقیقه
ابراهیم اسدی: 117 دقیقه
امیر حسین اصلانیان: 109 دقیقه
مهرداد اولادی: 100 دقیقه


گلهای پرسپولیس را چه کسانی به ثمر رساندند؟

بازیکنان پرسپولیس 42 گل را وارد دروازه حریفان کردند که بدین ترتیب شمار گلهای زده خود را در لیگ حرفه ای به 108 و در تاریخ لیگ به 791 رساندند.
اما 40 گل پرسپولیس را این بازیکنان به ثمر رساندند:
علی دایی 15 گل: پگاه4، شموشک3، فجر2، سایپا2، برق2، فولاد، پاس
جواد کاظمیان 4 گل: پگاه2، فجر، استقلال اهواز
سهراب انتظاری 4 گل: برق2، سایپا، ذوب آهن
رضا جباری3 گل: ابومسلم، فجر، سپاهان
علی سلمانی 3 گل: پگاه، فجر، سپاهان
کریم باقری 3 گل: فجر، پیکان، سایپا
عیسی ترائوره 3 گل: سپاهان، استقلال، پاس
افشین پیروانی 2 گل: پگاه و سپاهان
کاویانپور 1 گل: استقلال
جمشیدی 1 گل: سپاهان
خان محمدی 1 گل : ذوب آهن

اما دو گل دیگر:
یکی را هادی شکوری مدافع پاس در دور برگشت درون دروازه خودی جای داد. اما در مورد گل دیگر که گل سوم پرسپولیس به پاس است اختلاف نظر وجود دارد. چرا که داور مسابقه علی خسروی آن گل را به نام علی دایی نوشت اما بعدا سازمان لیگ با بازبینی فیلم مسابقه گل را به نام هاشمی نسب، مدافع پاس تغییر داد.

اما 6 گل پرسپولیس از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید که 4 پنالتی را علی دایی در مقابل تیم های پگاه، پاس، برق و شموشک و دو پنالتی را کریم باقری برابر پیکان و سایپا تبدیل به گل کردند.
بیشترین پاس گل را در پرسپولیس علی دایی، جواد کاظمیان و محمد برزگر به هم تیمی های خود داده اند.

ژوکرهای پرسپولیس چه کسانی بودند؟

ژوکر اصطلاحا به گلزنی اطلاق می شود که گل خود را پس از ورود به زمین به عنوان بازیکن جانشین به ثمر برساند. ژوکر در واقع برگ برنده و نماینده سیاست و تدبیر سرمربی یک تیم است.
جواد کاظمیان در بازی مقابل پگاه گیلان در هفته اول لیگ پس از ورود به زمین با زدن دو گل نام خود را به عنوان ژوکر ثبت کرد. کریم باقری و علی سلمانی نیز به ترتیب در بازی مقابل فجر سپاسی و سپاهان هر کدام یک گل برای پرسپولیس به ثمر رساندند.

چه کسانی بیشتر از همه اخطار گرفتند؟

یحیی گل محمدی با دریافت 8 کارت زرد در این فصل بیشترین اخطار را در میان بازیکنان پرسپولیس به خود اختصاص داد. پس از وی مهرداد میناوند با 7 کارت زرد دو بار از حضور در بازی های پرسپولیس محروم شد.
به جز این دو که هر کدام دو بار سه اخطاره و محروم شدند، جباری، ایلیچ، کاویانپور، باقری و باهنر نیز یک بار با سه اخطاره شدن از حضور در 1 بازی پرسپولیس محروم شدند.
اما باهنر، محمدوند، جمشیدی، استیلی و دایی پنج بازیکنی هستند که در این فصل از داوران کارت قرمز گرفتند.


<<    1       2       3       4       5       6    >>
برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 80748


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها