دانستنیها و آمار فوتبال
  
 
 
آرشیو
 
چهارشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1383
کتاب آمار لیگ(قسمت دوم)

اختصاصی دانستنیها و آمار فوتبال                          Exclusive navidamar
به علت اختصاصی بودن مطالب هر گونه برداشت مطالب این وبلاگ فقط با ذکر ماخذ مجاز است.


 بررسی عملکرد دروازه بانان لیگ برتر:
در سومین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، 14 تیم لیگ با استفاده از 34 دروازه بان در چارچوب دروازه خود  گل پذیرفته اند. از آنجا که مقایسه عملکرد دروازه بانان با هم کار صحیحی نمی باشد، لذا عملکرد ایشان را به صورت تیم به تیم بررسی می کنیم:

1. پاس تهران
1. حسن رودباریان:
تعداد بازی: 22 بازی
مدت زمان بازی: 1952 دقیقه
تعداد گل خورده: 22 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 88/73 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/01 گل
2. نیما نکیسا:
تعداد بازی: 5 بازی
مدت زمان بازی: 388 دقیقه
تعداد گل خورده: 7 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 55/43 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/62 گل

2) استقلال تهران
1. وحید طالب لو:
تعداد بازی: 12 بازی
مدت زمان بازی: 1080 دقیقه
تعداد گل خورده: 9 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 120 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/75 گل
2. پرویز برومند:
تعداد بازی: 10 بازی
مدت زمان بازی: 900 دقیقه
تعداد گل خورده: 15 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 60 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/5 گل
3. مسعود قاسمی :
تعداد بازی: 4 بازی
مدت زمان بازی: 360 دقیقه
تعداد گل خورده: 7 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 51/43 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/75 گل

3)فولاد خوزستان
1. ابراهیم میرزاپور:
تعداد بازی: 21 بازی
مدت زمان بازی: 1855 دقیقه
تعداد گل خورده: 17 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 109/12 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/82 گل
2. حسن هوری:
تعداد بازی: 5 بازی
مدت زمان بازی: 450 دقیقه
تعداد گل خورده: 4 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 112/5 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/8 گل
3. فرشاد بختیاری زاده:
تعداد بازی: 1 بازی
مدت زمان بازی: 35 دقیقه
تعداد گل خورده: 1 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 35 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 2/57 گل

4)ذوب آهن اصفهان
1. آرمناک پطروسیان:
تعداد بازی: 25 بازی
مدت زمان بازی: 2187 دقیقه
تعداد گل خورده: 22 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 99/41 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/91 گل
2. رسول زمانی :
تعداد بازی: 2 بازی
مدت زمان بازی: 153 دقیقه
تعداد گل خورده: 3 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 51 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/76 گل

5)پرسپولیس تهران
1. ساشا ایلیچ:
تعداد بازی: 24 بازی
مدت زمان بازی: 2160 دقیقه
تعداد گل خورده: 27 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 80 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/125 گل
2. محمد محمدی:
تعداد بازی: 2 بازی
مدت زمان بازی: 180 دقیقه
تعداد گل خورده: 1 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 180 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/5 گل

6) فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
1. کمیل سوسکو:
تعداد بازی: 17 بازی
مدت زمان بازی: 1530 دقیقه
تعداد گل خورده: 20 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 76/5 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/18 گل
2. ارشاد یوسفی:
تعداد بازی: 6 بازی
مدت زمان بازی: 540 دقیقه
تعداد گل خورده: 10 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 54 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/67 گل
3. عباس قاسمی:
تعداد بازی: 3 بازی
مدت زمان بازی: 270 دقیقه
تعداد گل خورده: 6 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 45 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 2 گل

7) پیکان تهران
1. مهدی واعظی:
تعداد بازی: 21 بازی
مدت زمان بازی: 1890 دقیقه
تعداد گل خورده: 19 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 99/47 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/9 گل
2. کورش مرادی:
تعداد بازی: 5 بازی
مدت زمان بازی: 450 دقیقه
تعداد گل خورده: 7 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 64/29 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/4 گل

8) استقلال خوزستان
1. نادر غبیشاوی:
تعداد بازی: 13 بازی
مدت زمان بازی: 1170 دقیقه
تعداد گل خورده: 27 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 43/33 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 2/08 گل
2. خالد شیطاوی:
تعداد بازی: 9 بازی
مدت زمان بازی: 810 دقیقه
تعداد گل خورده: 13 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 62/31 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/44 گل
3. رسول فلحی:
تعداد بازی: 4 بازی
مدت زمان بازی: 360 دقیقه
تعداد گل خورده: 3 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 120 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/75 گل

9) پگاه گیلان
1. علی نظر محمدی:
تعداد بازی: 13 بازی
مدت زمان بازی: 1101 دقیقه
تعداد گل خورده: 19 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 57/95 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/55 گل
2. حمید رضا بابایی:
تعداد بازی: 8 بازی
مدت زمان بازی: 699 دقیقه
تعداد گل خورده: 14 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 49/93 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/8 گل
3. دیان ماکسیچ:
تعداد بازی: 6 بازی
مدت زمان بازی: 540 دقیقه
تعداد گل خورده: 9 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 60 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/5 گل


10) ابومسلم خراسان
1. مهدی ثلبتی:
تعداد بازی: 20 بازی
مدت زمان بازی: 1800 دقیقه
تعداد گل خورده: 16 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 112/5 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/8 گل
2. احمد خرمالی:
تعداد بازی: 5 بازی
مدت زمان بازی: 450 دقیقه
تعداد گل خورده: 10 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 45 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 2 گل

11) فجر شهید سپاسی شیراز
1. سید مهدی رحمتی:
تعداد بازی: 14 بازی
مدت زمان بازی: 1230 دقیقه
تعداد گل خورده: 24 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 51/25 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/76 گل
2. حسین آشنا:
تعداد بازی: 13 بازی
مدت زمان بازی: 1110 دقیقه
تعداد گل خورده: 11 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 100/90 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 0/89 گل

12) برق شیراز
1. مائیس عزیزیان:
تعداد بازی: 15 بازی
مدت زمان بازی: 1265 دقیقه
تعداد گل خورده: 16 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 79/06 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/14 گل
2. عباس قاسمی:
تعداد بازی: 12 بازی
مدت زمان بازی: 1075 دقیقه
تعداد گل خورده: 31 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 34/68 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 2/6 گل

13) سایپا تهران
1. اشکان نامداری:
تعداد بازی: 19 بازی
مدت زمان بازی: 1710 دقیقه
تعداد گل خورده: 26 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 65/77 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/37 گل
2. میثاق معمار زاده:
تعداد بازی: 4 بازی
مدت زمان بازی: 360 دقیقه
تعداد گل خورده: 5 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 72دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/25 گل
3. داریوش شمس:
تعداد بازی: 3 بازی
مدت زمان بازی: 270 دقیقه
تعداد گل خورده: 5 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 54 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/66 گل

14) شموشک نوشهر
1. رحمان احمدی:
تعداد بازی: 22 بازی
مدت زمان بازی: 1980 دقیقه
تعداد گل خورده: 30 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر 66 دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی: 1/36 گل
2. صلاح الدین اونق:
تعداد بازی: 3 بازی
مدت زمان بازی: 270 دقیقه
تعداد گل خورده: 0 گل
متوسط زمان دریافت 1 گل: هر - دقیقه
متوسط گل خورده در هر بازی:  -گل


ژوکرها( ذخیره طلایی):

زوکر یا ذخیره طلایی اصطلاحا به بازیکنی گفته می شود که پس از اینکهبه عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد. در دقایق باقیمانده زننده گلی برای تیم خود باشد. در لیگ ایران بازیکنیانی که همیشه به عنوانجانشین وارد زمین شوند و زننده گلی به سود تیم خود باشند نسبت به لیگهای اروپایی  کمتر وجود داشته است. به همین دلیل کمتر به چشم آمده و به آن پرداخته می شود.در لیگ برتر سوم لفته حمیدی و لئون استپانیان هر کدام سه بار  پس از ورود به زمین گلزنی کردند و به عنوان ژوکر ظاهر شدند. همچنین بهمن طهماسبی در بازی رفت تیم یکان برابر پاس پس از ورود به زمین زننده هر سه گل تیم خود بود تا به عنوان یک ذخیره طلایی هت تریک کرده باشد.
پس از این سه نفر. جواد کاظمیان و محمد علی امیری با زدن دو گل در جای دوم قرار می گیرند و 31 بازیکن دیگر به طور مشترک سوم!


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 80748


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها